Telefon: 0730 41 00 00 office@evidenta-deseurilor.ro

SC Ecocycle Management SRL Energeticienilor, nr. 13-15, Et. 1, Sector 3, Bucuresti

Legislatie

Legile, hotararile de guvern , ordonantele de urgenta si ordinele care reglementeaza managementul deseurilor si protectia mediului:

Legi

• Legea 211 din 2011 se refera la regimul deseurilor

Hotarari de guvern

• HG 856 din 2002 reglementeaza evidenta deseurilor, inclusiv a celor periculoase si stipuleaza lista deseurilor
• HG 349 din 2005 vorbeste despre depozitarea deseurilor
• HG 1292 din 2010 care modifica si completeaza HG 349/2005
• HG 621 din 2005 stabileste cum se gestioneaza ambalajele si deseurile ce provin din ambalaje
• HG 1872 din 2006 care modifica si completeaza HG 621/2005
• HG 247 din 2011 care modifica si completeaza HG 621/2005
• HG 235 din 2007 reglementeaza cum se gestioneaza uleiurile uzate
• HG 1037 din 2010 privind deseurile din echipamente electrice si electronice
• HG 1132 din 2008 se refera la regimul bateriilor si acumulatorilor si a deseurilor ce rezulta din folosirea acestora
• HG 1079 din 2011 modifica si completeaza HG 1132/2008

Ordine

• Ordin 927 din 2005 indica care este procedura de raportare a deseurilor din ambalaje si a ambalajelor
• Ordin 2742/3190/205 din 2011 care se refera la procedura de autorizare, reautorizare, avizare anuala, revizuire, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajulu minim de valorificare a deseurilor

Obligatii si sanctiuni extrase din lege:

Legea 211 din 2011

• Desemnarea unei persoane responsabile cu managementul deseurilor, absolvent al unui curs de calificare specific (L211/2011, art. 22:3, amenda: 15 000 – 30 000 RON)
• Clasificarea si raportarea diferentiată a deseurilor generate din propria activitate. (L.211/2011, art.49.1; amenda: 15 000 – 30 000 RON)
• Colectarea separata cel putin a deseurilor din hartie, metal, plastic si sticla. (L.211/2011, art. 14.1; amenda: 20 000 – 40 000 RON)
• Se interzice abandonarea deseurilor si depozitarea in locuri neautorizate. (L.211/2011, art. 19.3 şi 4; amenda: 20 000 – 40 000 RON)

HG-uri

• Se interzice transportarea deseurilor si deseurilor periculoase cu mijloace de transport neautorizate (HG 1061/2008 amenda 10.000-30.000RON in functie de articolele incalcate)
• Se interzice eliminarea deseurilor din baterii amestecate cu cele menajere (HG. 1132/2008, art. 10.1; amenda: 25 000 – 30 000 RON)
• Se interzice eliminarea deşeurilor provenite de la aparate electrice sau electronice prin depozitare finală (HG. 1037/2010, art. 5.2; amendă: 5 000 – 10 000 RON)
• Predarea separată a deseurilor din baterii si acumulatori, in vederea reciclării. (HG.1132/2008, art. 7.18; amendă: 5 000 – 7 500 RON)
• Colectarea separată, stocarea si predarea, in vederea reciclării, a uleiurilor uzate. (HG. 235/2007, art. 5:1; amenda: 7 500 – 10 000)